Nyheter

Vi har nå fått installert nytt Journal-system! 
Det gjorde litt vondt en stund, men vi lærer gradvis å tenke nytt!  Så vi håper at forsinkelsene skal bli mindre etter hvert!
 
Vi har nå i større grad samhandling med pasientene via Helsenorge.  Dette er en utfordring både for oss og brukerne, så vi ber også her om tålmodighet.
Men vi er glad for å melde om:
 
Bedret kapasitet hos Fastlegene!
 
Vi har to nye fastleger fra slutten av -23  

Gravide kan få kikhostevaksine i 2. og  3. trimester.

This website uses cookies

We use cookies to improve the user experience on our website and to personalize advertisements. By continuing to use this website, you consent to our use of cookies. Reject all