Hjem

Velkommen til Medical City

Kjære pasienter/kunder! Koronaviruset påvirker oss alle!
Vi forsøker på alle måter å unngå å måtte stenge, og vårt personale derfor IKKE bli smittet.

Hjelp oss ved å: Holde avstand, vask hender ofte!
IKKE kom inn i senteret hvis du har luftveissymptomer med feber, hoste eller pustevansker.

Bruk telefon eller SMS (se nettsiden / last ned Helserespons-appen).

Se: helsenorge.no  – fhi.nonav.nooslo.kommune.no

Legene har tatt i bruk videokonsultasjon (samme grunnpriser + fakturagebyr, men tillegg for kveldstakst etter kl. 16, som i økende grad blir nødvendig.

Testing utføres ikke hos fastlegene!  

Bruk rådgivningstelefonene der det er mulig!  
Oslo kommunes «Koronatelefon»  21802182 for rådgivning og avklaring hvis du har lite symptomer og eventuelt skal testes.
Nasjonal informasjonstelefon 815 55 015 : Generelle spørsmål om korona.  
Kun alvorlig syke pas. og utvalgte grupper som er i samfunnsnyttig tjeneste vil bli testet (pr i dag).

Fastleger
Spesialister
Fysioterapeut
Andre tilbud
Bentetthetsmåling
ED-behandling

Tverrfaglig helseklinikk i Oslo

Medical City –  en tverrfaglig helseklinikk – startet i 1995. 

  • Sentralt på Løren i Oslo, lett tilgjengelig nær Ring 3 
  • Bygget nærmest Ringveien / Lørentunellen
  • Parkeringsmuligheter foran bygget. 
  • T-bane og bussholdeplasser i gangavstand fra klinikken.