Dr. Haleh Saeedi

Medical City - Dr. Haleh Saeedi

Monica Chahal-Kummen – Oppstart som fastlege ved Sinsenklinikken i jan. -24.

  • Har siden 2014 jobbet på Overvektssenteret v/ OUS Aker sykehus
  • Har tatt doktorgrad på kroniske magesmerter etter fedmekirurgi.
  • I nesten 10 år jobbet med pas. med fedme, og oppfølging av pas. etter fedmekirurgi.
  • Tidligere fastlegevikar i 1 år.
  • Mangeårig erfaring som legevaktslege.
  • Jobber med alle allmennmedisinske problemstillinger hos barn og voksne, (med spesialinteresse for nevrologi).

Din helse - vårt fokus

Sinsenklinikken / Medical City er hovedsaklig en fastlegeklinikk. Vi jobber stadig for å utvide vårt tilbud til deg som pasient/kunde, og jobber med å redusere ventetidene både for å få time og på telefon.

This website uses cookies

We use cookies to improve the user experience on our website and to personalize advertisements. By continuing to use this website, you consent to our use of cookies. Reject all