medical travel
Medical Travel og Medical City har samarbeidet om formidling av helsereiser til utlandet. 

Kunder som har behov for oppfølging eller kontakt med Medical Travel, kan kontakte selskapet direkte

 

 

 

furst

Alle prøver som ikke analyseres i Medical Citys egen lab, videresendes til Fürst. Prøvene tas på Medical City og sendes samme dag til Fürsts lab for analyse. De fleste resultatene foreligger innen 1 uke.

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet er Norges største med rundt 350 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. De har tre prøvetakingsenheter i Oslo, en i Lillestrøm og en i Sandefjord.

medicit

Medic IT er vår samarbeidspartner på våre IT-løsninger.
Medic IT as ble etablert januar 2002, og i dag drifter de over 150 klinikker i Oslo og omegn.

 

 

systemx
Hove Medical Systems AS er leverandør av vårt journalsystem System X