Sterk-logo

I desember 2015 inngikk STERK helse og Medical City en samarbeidsavtale. Vi har et felles mål om å bygge et kompetansesenter innen muskel/skjelett.

STERK er et unikt konsept som knytter din helse og funksjon opp mot målrettet trening etter ditt utgangspunkt og målsetninger.

Spesialiserte og erfarne Personlige trenere jobber hånd i hånd med helseteamet til Lørenklinikken om å skreddersy den optimale treningsplanen for deg eller din bedrift, enten det gjelder opptrening fra skade, vektreduksjon, trening ved ulike livsstilsrelaterte sykdommer, frisk-trening eller optimalisering av fysisk form.

De er en av få institusjoner hvorav mange av behandlerne har flere profesjonsutdannelser og alle er personlige trenerer som utgangspunkt. Dette danner grunnlaget for tverrfaglighet og godt samarbeid rundt dine forutsetninger og målsetninger.

Deres team består av personlige trenere, kiropraktorer, fysioterapeuter, en osteopat og en massør. Ingen medlemsavgift eller bindingstid, kun behandling og personlig trening for å oppnå målene om en bedre utgave av deg selv, mindre smerter, økt funksjonalitet eller prestasjon til å mestre det du liker å drive med.

medical travel
Medical Travel og Medical City samarbeider om formidlling av helsereiser til utlandet. Medical Citys rolle er som ansvarlige for mange av forundersøkelsene, samt oppfølging i etterkant.

Medical Travel samarbeider med noen av de fremste klinikkene i Latvia innen slankeoperasjoner, synskorrigering, plastikk-kirurgi, hårtransplantasjon og fertilitet. Alle deres samarbeidende klinikker har leger og helsepersonell med meget høy medisinsk og helsefaglig kompetanse – fullt på høyde med skandinavisk standard. Siden starten i 2004, har mer enn 3000 nordmenn benyttet seg av deres tilbud.

furst

Alle prøver som ikke analyseres i Medical Citys egen lab, videresendes til Fürst. Prøvene tas på Medical City og sendes samme dag til Fürsts lab for analyse. De fleste resultatene foreligger innen 1 uke.

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet er Norges største med rundt 350 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. De har tre prøvetakingsenheter i Oslo, en i Lillestrøm og en i Sandefjord.

medicit

Medic IT er vår samarbeidspartner på våre IT-løsninger.
Medic IT as ble etablert januar 2002, og i dag drifter de over 150 klinikker i Oslo og omegn.

odin kapital
Odin Kapital er en markedsledende leverandør av innfordring, regnskap og betalingsløsninger for helsebedrifter i hele landet. Dersom du som kunde/pasient ønsker kontakt med Odin Kapital i forbindelse med en faktura, kan de nås på tlf: 73 10 16 10.

systemx
Hove Medical Systems AS utvikler og leverer/supporterer journalsystemet System X til allmennlegekontorer, spesialistlegekontorer og klinikker i Norge. Selskapet ble etablert i 2001. Flere tusen brukere benytter programmet daglig på legekontorer med allmennpraksis, spesialister, større klinikker og private sykehus.