medical travel
Medical Travel og Medical City samarbeider om formidlling av helsereiser til utlandet. Medical Citys rolle er som ansvarlige for mange av forundersøkelsene, samt oppfølging i etterkant.

Medical Travel samarbeider med noen av de fremste klinikkene i Latvia innen slankeoperasjoner, synskorrigering, plastikk-kirurgi, hårtransplantasjon og fertilitet. Alle deres samarbeidende klinikker har leger og helsepersonell med meget høy medisinsk og helsefaglig kompetanse – fullt på høyde med skandinavisk standard. Siden starten i 2004, har mer enn 3000 nordmenn benyttet seg av deres tilbud.

furst

Alle prøver som ikke analyseres i Medical Citys egen lab, videresendes til Fürst. Prøvene tas på Medical City og sendes samme dag til Fürsts lab for analyse. De fleste resultatene foreligger innen 1 uke.

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi. Laboratoriet er Norges største med rundt 350 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. De har tre prøvetakingsenheter i Oslo, en i Lillestrøm og en i Sandefjord.

medicit

Medic IT er vår samarbeidspartner på våre IT-løsninger.
Medic IT as ble etablert januar 2002, og i dag drifter de over 150 klinikker i Oslo og omegn.

odin kapital
Odin Kapital er en markedsledende leverandør av innfordring, regnskap og betalingsløsninger for helsebedrifter i hele landet. Dersom du som kunde/pasient ønsker kontakt med Odin Kapital i forbindelse med en faktura, kan de nås på tlf: 73 10 16 10.

systemx
Hove Medical Systems AS utvikler og leverer/supporterer journalsystemet System X til allmennlegekontorer, spesialistlegekontorer og klinikker i Norge. Selskapet ble etablert i 2001. Flere tusen brukere benytter programmet daglig på legekontorer med allmennpraksis, spesialister, større klinikker og private sykehus.