Vi har årets influensavaksine

Vi har årets influensavaksine

Grupper som anbefales influensavaksine.

Influensavaksine anbefales spesielt for: 

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Alle fra fylte 65 år

Barn og voksne med:  

 •   Diabetes type 1 og 2
 •   Kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvik
 •   Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 •   Nedsatt immunforsvar
 •   Svært alvorlig fedme (KMI over 40)
 •   Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege


I tillegg anbefales influensavaksine til

 • Helsepersonell som har pasientkontakt.
 • Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser."