Fysioterapeut

Fysioterapeut

Medical City - Fysioterapeut i privat praksis

Vår fysioterapeut er for tiden i permisjon

Undersøkelse og behandling tar utgangspunkt i at pasienten er unik. Pasienten blir undersøkt i deres bevegelsesmønster og på undersøkelsesbenk. Undersøkelsen fører frem til behandling og øvelser som kan benyttes i daglig behandling enten i hjemmet, på jobb eller under trening.

Vår fysioterapeut kan bl.a. hjelpe deg med:

 • Idrettskader
 • Kneskader
 • Ankelskader og stabilitetsproblemer
 • Strekkskader
 • Postoperativ behandling og rehabilitering
 • Nakke – skulderskader
 • Hodepine
 • Muskelspenninger
 • Kroniske ryggplager
 • Prolapser og isjias
 • Skuldersmerter og stabilitetsproblemer
 • Arm smerter og betennelsestilstander
 • Hoftesmerter

Fysioterapien er forankret i kunnskapsfeltet om kropp, bevegelse og funksjon og erkjennelsen av at ulike faktorer som fysiske, psykiske, sosiale og kulturelle forhold bidrar til opprettholdelse av helse, og likeledes til smerte og funksjonsnedsettelse.

Denne forståelsen sammen med praktisk og klinisk kunnskap danner grunnlaget for vurdering av hvordan patologi og plager i bevegelsesapparatet kan oppstå, behandles og forebygges. Forståelsen for hvordan problemet har oppstått vektlegges slik at du selv kan forebygge plagene.

I dagens hektiske samfunn påvirkes kroppen av påkjenninger hele tiden og noen ganger kan påkjenningene bli mer en kroppen klarer å takle. Dette kan føre til smerter som over tid kan utvikle seg og føre til endrede bevegelsesmønstre og kompensasjoner i bevegelsesapparatet. Da er det viktig å få hjelp og veiledning til å få kroppen tilbake på rett spor.

Priser

Ved avbestilling senere enn 24 timer i forveien eller manglende oppmøte faktureres man for konsultasjonsprisen.

Screening – Forebygging av skader
Dette er en fysisk og funksjonell kartlegging av pasienten for å optimalisere bevegelsesmønsteret. Screeningen vil avdekke styrker og svakheter som tilslutt vil ende opp med et øvelsesprogram. Disse øvelsene kan gjøres før en trening, som oppvarming eller hjemme.

Vi tilbyr også trykkbølgebehandling.
Trykkbølgebehandling er en veldokumenter og effektiv behandlingsform for 
kroniske senebetennelser i skulder, albue, hofte, kne og akillessene. 
Teknologien har også vist god effekt på hælsporer og smerter under 
fotsålen. I senere tid er det også gjort en del spennende forskning på 
trykkbølge og ulike idrettsskader, kroniske triggerpunkter og ulike 
artrosetilstander.

Med denne teknologien kan vi nå konservativt behandle en del vanskelige 
kroniske tilstander med få bivirkninger, som tidligere tradisjonelt sett 
måtte behandles med med medikamenter, kortison, medisinske blokader og 
kirurgiske inngrep.

Behandlingen går ut på at en serie høyenergiske mekaniske trykkbølger 
generes over  skadeområdet. Dette stimulerer og akselerer kroppens egne 
reparasjonsprosesser ved å øke sirkulasjon og stoffskifte i 
skadeområdet, samtidig som at arrvev og kalkforbindelser brytes ned.

Trykkbølgebehandlingen har vist seg å være effektive ved følgende 
tilstander: 

 • Tennisalbue/golfalbue
 • Musearm
 • Smerter i skulderen
 • Smerter i fotsålen
 • Hælspore
 • Smerter i achillessene
 • Jumper`s knee (hopper kne)
 • Runner`s knee (løper kne)
 • Andre muskel- og senelidelser og kroniske triggerpunkter.

Et behandlingsforløp med trykkbølge vil ofte bestå av 3-6 behandlinger, 
med en uke mellom hver behandling.

Tradisjonell behandling som adresserer årsak og funksjon anbefales 
underveis som et supplement for optimal effekt.